Trang chủ / Sản phẩm / Bơm ly tâm hóa chất nằm ngang

Sản phẩm

Bơm ly tâm hóa chất nằm ngang

Bơm ly tâm hóa chất nằm ngang Argal được sản xuất với vật liệu đặc biệt chịu được nhiều loại hóa chất, phần kim loại không được kết nối trực tiếp với chất bơm và công suất động cơ phù hợp với trọng lượng riêng của chất bơm. Bơm ly tâm hóa chất nằm ngang Argal được thiết kế có khả năng đặt dưới nước mọi lúc.

ARGAL TMP SERIES

Bơm ly tâm dẫn động từ hiệu Argal-Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 12m3/h
 • - Cột áp tới: 12mH20
 • - Vật liệu: GFR/PP, CFF/E-CTFE
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 80oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,25-0,75)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

ARGAL TMR-ZMR SERIES

Bơm ly tâm dẫn động từ hoặc phớt cơ khí hiệu Argal-Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 48m3/h
 • - Cột áp tới: 45mH20
 • - Vật liệu: GFR/PP, CFF/E-CTFE
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,55-7,5)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

ARGAL TMB SERIES

Bơm ly tâm dẫn động từ hiệu Argal-Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 4,2m3/h
 • - Cột áp tới: 8mH20
 • - Vật liệu: GFR, PP
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,3-0,55)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900 vòng/phút

ARGAL ZMS – ZGS SERIES

Bơm hóa chất hiệu Argal – Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 900m3/h
 • - Cột áp tới: 90mH20
 • - Vật liệu: FRP
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 90oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,55-160)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút

ARGAL TMF-TGF-ZMF-ZGF SERIES

Bơm ly tâm dẫn động từ hoặc phớt cơ khí hiệu Argal-Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 90m3/h
 • - Cột áp tới: 40mH20
 • - Vật liệu: PP, E-CTFE
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,55-15)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút

ARGAL ZGE SERIES

Bơm ly tâm hóa chất kiểu làm kín bằng phớt cơ khí hiệu Argal-Italia

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng tới: 1000m3/h
 • - Cột áp tới: 100mH20
 • - Vật liệu: PP, PVDF, PVC, PE HMV
 • - Nhiệt độ chất bơm tiêu chuẩn: 60oC
 • - Chất bơm: Hóa chất
 • - Motor: (0,55-300)Kw, 3Pha 380V, 1Pha 220V, IP55
 • - Số vòng quay: 2900, 1450 vòng/phút