Trang chủ / Sản phẩm / Bơm màng hoạt động bằng khí nén

Sản phẩm

Bơm màng hoạt động bằng khí nén

Là loại bơm thể tích hoạt động bằng khí nén, dùng để bơm hóa chất nguy hại, phù hợp để bơm dung dịch đặc, độ nhớt cao, ăn mòn, có chất rắn, dễ bay hơi, trung tính.....Bơm màng hoạt động bằng khí nén có thể chạy khô, tự mồi và linh hoạt.

Bơm màng hoạt động bằng khí nén với hệ thống phân phối khí được thiết kế ưu việt, các kiểu cấu tạo tối ưu của màng bơm, buồng khí buồng chất bơm tạo ra hiệu suất làm việc tốt nhất cho bơm. Sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và cải tiến đã sản xuất bơm với chất lượng tốt nhất và giá thấp nhất có thể.

So với các bơm cùng loại, dòng bơm màng ASTRA của Argal với kích cỡ cổng ½’’ đến 2’’ có lưu lượng lớn hơn. Với cùng 1 mức lưu lượng thì bơm màng ASTRA sẽ có chu kỳ hoạt động mỗi phút ít hơn nên giảm được áp lực cơ học lên trên các bộ phận của bơm. Do đó, bơm màng ASTRA sẽ có tuổi bền cao hơn cũng như ít ồn hơn so với các bơm truyền thống khác.

ARGAL DDA 200

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 680 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: PP+V, PVDF+C, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 2” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 150

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 500 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: PP+V, PVDF+C, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 1 ½ ” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 125

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 250 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 1 ¼ ” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 100

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 165 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 1” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 75/100C

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 100 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW, PP
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả max: DDA 75 ( ¾” ), DDA 100C (1”) bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 50

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 65 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW, PP
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả max: ½ ” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DDA 38C/50C

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 50 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, hợp kim nhôm, SS316
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, EPDM, NBR, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW, PP
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả max: ½” bắt ren hoặc bích
 • - Bơm tự hút: 5m

ARGAL DDA 25R/38R/50R

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRA

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 32 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: Nhựa GFR-PP, CFF-PVDF, PVDF, POMC
 • - Màng bơm: Keyflex, Santo, Keyflex-Teflon, Santo-Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316, EPDM, NBR
 • - Đế: PVDF, SS316, hợp kim nhôm, PE UHMW
 • - O-ring: Teflon, EPDM, NBR, FPM
 • - Kích cỡ cổng hút, xả max: ½” bắt ren
 • - Bơm tự hút: 5m

ARGAL DFA 200

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRAFOOD

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 680 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: SS316
 • - Màng bơm: Keyflex+Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316
 • - Đế: SS316
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 2 ½ ” kết nối clamp
 • - Bơm tự hút: 6m

ARGAL DFA 150

Bơm màng hoạt động bằng khí nén ASTRAFOOD

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

 • - Lưu lượng Max: 500 lít/phút
 • - Áp suất đẩy Max: 7 bar
 • - Áp suất khí cung cấp Max: 7 bar
 • - Vật liệu:
 • - Thân bơm: SS316
 • - Màng bơm: Keyflex+Teflon
 • - Bi: Teflon, SS316
 • - Đế: SS316
 • - O-ring: EPDM, NBR, FKM, Teflon
 • - Kích cỡ cổng hút, xả: 2” kết nối clamp
 • - Bơm tự hút: 6m